WETTELIJKE KENNISGEVING

Versie 1.0 01-5-2023

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-5-2023.

Op deze pagina vindt u de wettelijke kennisgeving van ZEUZ, zoals deze beschikbaar is gesteld door RX Group B.V. In deze kennisgeving geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de ZEUZ webshop en informeert u over de voorwaarden en verplichtingen die op u van toepassing zijn bij het gebruik van onze website en het aanschaffen van producten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RX Group B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RX Group B.V. & ZEUZ B.V.

Aansprakelijkheid

ZEUZ doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist, volledig en up-to-date is. Desondanks kunnen er fouten of onvolledigheden in de informatie voorkomen. ZEUZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of uit het gebruik van producten die via deze website zijn aangeschaft. Wij raden u aan om de productinformatie en gebruiksinstructies zorgvuldig te lezen voordat u een product gebruikt.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze wettelijke kennisgeving en het gebruik van de ZEUZ webshop worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website of de aanschaf van producten via deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ZEUZ te mogen claimen of te veronderstellen.

ZEUZ streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ZEUZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

ZEUZ behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze wettelijke kennisgeving te controleren op eventuele wijzigingen.

______________________________________________

IMPRESSUM (DE)

ZEUZ wird von RX Group B.V. verwaltet.
Wolfswater 9a
5421 WZ Gemert
Die Niederlande
Telefon: +31 6 82338766
Geschäftsführer: Julian van Daal
Handelsregister Nr.: 80995519
Umsatzsteueridentifikationsnummer: NL861881941B01 
_______
Unsere Daten
Adressdaten
ZEUZ
Wolfswater 9a
5421 WZ Gemert
Die Niederlande
Kontaktdaten
Telefonnummer: +31 6 82338766
Handelsregister Nr.: 80995519
_______
Datenschutzbeauftragter
Wir sind auf Grund der für uns geltenden gesetzlichen Vorschriften nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet und haben auch keinen Datenschutzbeauftragten bestellt.
_______
Online-Streitschlichtung
Die EU-Kommission hat eine Online-Platform zur Online-Streitbeilegung bereitgestellt. Über diese Internetplattform können Sie eine außergerichtliche Streitbeilegung starten. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.
______________________________________________
Die RX Group B.V. & ZEUZ B.V. wird durch 2 dargestellt
Geschäftsführer mit ausschließlicher Vertretungsbefugnis:
Virtus Invicta B.V.
Vertreten durch ihre alleinigen Bevollmächtigten
Geschäftsführers Julian van Daal und Jochem van Daal